GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Pracuji jen s takovými osobními údaji, které potřebuji k tomu, abych vám mohl poskytovat svoje služby včetně provozu tohoto webu, rozesílky novinek a inspiračních emailů (přihlásíte-li se k odběru), poskytování online produktů (zakoupíte-li je). S tím také zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a postupuji v souladu s platnými právními předpisy.

Na této stránce uvádím:

 • jaké osobní údaje shromažďuji a zpracovávám a k jakým účelům,
 • jaký mám pro zpracování osobních údajů právní základ,
 • jakým způsobem osobní údaje zpracovávám a jak zajišťuji jejich ochranu,
 • komu mohu tyto osobní údaje zpřístupnit,
 • jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracovávám

Kdo je správce?

Jsem Ing. Tomáš Driml, podnikající fyzická osoba pod IČ 09 844 899 a se sídlem Synkova 17, 779 00 Olomouc, která provozuje webovou stránku ekovzdelavani.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tedy určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na info@ekovzdelavani.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Poskytnete-li mi své osobní údaje, zpracovávám je nejdéle po dobu 10 let od poslednho udělení vašeho souhlasu anebo od poslední objednávky, a to pro:

 • provoz tohoto webu prostřednictvím tzv. cookies souborů, které se ukládají do vašeho zařízení. Používání cookies můžete na svém webovém prohlížeči zakázat. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu, ovšem pro správné fungování webu se doporučuje povolit alespoň nezbytné cookies. Mezi běžně zaznamenávané informace patří vaše IP adresa, jak dlouho se na které stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení těchto stránek vnímám jako tzv. oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší fungování webu a souvisejících služeb;
 • zasílání obchodních sdělení, novinek anebo inspiračních emailů (přihlásíte-li se k odběru) v rozsahu: emailová adresa, jméno. Pomocí email marketingového nástroje třetí strany mohu sbírat data o doručení, otevření a kliknutí na prvky emailových zpráv, které vám na základě vašeho souhlasu mohu zasílat. Patříte-li mezi mé zákazníky, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají;
 • poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje (emailová adresa, jméno, příjmení, fakturační adresa, datum narození, případně telefon) potřebuji, abych vám mohl poskytovat služby (zakoupíte-li je) a tedy i k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce, do aplikace umožňující pořádání webinářů, vystavování osvědčení);
 • vedení účetnictví. Patříte-li mezi mé zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační a příp. doručovací údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Při realizaci vzdělávacího programu mohou být pořizovány fotografie, snímky obrazovky a audiovizuální záznamy za účelem prokázání účasti (zejména pro úřadykontrolující plnění podmínek čerpání dotace), zlepšování našich služeb a jejich možného uveřejnění na webu ekovzdelavani.cz či jeho profilech na sociálních sítích.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Zmíněné osobní údaje chráním pomocí moderních technologií od renomovaných poskytovatelů: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb); Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp); Google (Google Analytics, Google Tag Manager, YouTube, balíček kancelářských aplikací Google Workspace); Pinterest; Canva Pty Ltd; Comgate a.s.; účetní firma), které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. V rámci aplikací třetích stran, které zpracování osobních údajů umožňují, jsem přijal a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření (např. silná a jedinečná hesla k databázím takových osobních údajů, případně dvoufaktorové ověřování a biometrické přihlašování), která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci, a to pouze pro účely zde uvedené. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, avšak bude tomu za stejných bezpečnostních nároků jako u současných poskytovatelů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na info@ekovzdelavani.cz.

 • Právo na informace je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup můžete využít, pokud si přejete znát, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Můžete mě kdykoli vyzvat a já vám je doložím ve lhůtě 14 dní od vznesení požadavku.
 • Právo na aktualizaci můžete využít, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, tedy máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení. Možnost zrušit váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a inspirace je uvedena v každé takové emailové zprávě. Změnu nastavení cookies provedete kliknutím na tlačítko Změnit nastavení cookies v horní části této stránky.
 • Právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě ve lhůtě 30 dní od vznesení požadavku.
 • Právo na výmaz můžete využít, pokud chcete být zapomenuti. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh ve lhůtě 30 dní od vznesení požadavku.
 • V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na emailem.
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů můžete využít, pokud máte podezření, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem. Budu rád, pokud v případě podezření nejprve informujete mě na info@ekovzdelavani.cz nebo na +420 773 050 130, abych mohl situaci prověřit a případné pochybení napravit.
 • Mlčenlivost: Moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 17. 1. 2024.

fakturační údaje

Ing. Tomáš DRIML

Synkova 416/17, Olomouc 779 00

Datová schránka: dvpjgfh

IČ: 09 844 899

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Olomouce.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů
Tento formulář je chráněn službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajůSmluvní podmínky společnosti Google.